Publicaties

Publicaties

A. Internationale tijdschriften

 1. I. Curry-Sumner, “Child maintenance in the Netherlands”, European Journal of Social Security, 2012, Vol. 14(4), p. 304-329.
 2. I.Curry-Sumner, “The theory and practice of teaching and guiding legal research skills”, Recht en Methode, 2011, Vol. 1, pp (ter perse) (in cooperation with M. van der Schaaf).
 3. I.Curry-Sumner, “Same-sex relationships in Europe: Trends towards tolerance?”, Amsterdam Law Forum, 2011, Vol. 3(2), p. 27-42.
 4. I.Curry-Sumner, “E.B. v. France: A missed opportunity?”, Child and Family Law Quarterly, 2009, Vol. 21(3), p. 356-366.
 5. I.Curry-Sumner and S.Curry-Sumner, “Where will it all end? Common trends in American same-sex relationship recognition”, Equal Opportunities International, 2008
 6. I.Curry-Sumner and S.Curry-Sumner, “Is the union civil? Same-sex marriages, civil unions, domestic partnerships and reciprocal benefits in the United States of America”, Utrecht Law Review, 2008, www.utrechtlawreview.org
 7. I.Curry-Sumner, “European recognition of same sex relationships: we need action now!”, International Family Law, 2008, p.102-109.
 8. I.Curry-Sumner, “An age-old dilemma: is it time for a “revolutionary approach”? A commentary on Harding v. Wealands”, Yearbook of Private International Law, 2007, p. 85-96.
 9. K.Boele-Woelki, I.Curry-Sumner, M.Jansen, and W.Schrama, “The evaluation of same-sex marriages and registered partnerships in The Netherlands”, Yearbook of Private International Law, 2007, p. 27-37.
 10. I.Curry-Sumner, “It’s marriage Jim, but not as we know it”, Irish Journal of Family Law, 2006, p. 2-10.
 11. I.Curry-Sumner, “Uniform patterns regarding same-sex relationships”, International Law Forum, 2005, Vol. 7, No. 3, p. 9-14.
 12. I.Curry-Sumner, “General Patterns in Registration Schemes for Unmarried Couples and the Implications for Ireland”, Irish Journal of Family Law, 2005, p. 187-195.
 13. I.Sumner, “Dissolution of partnerships: An excursion in conversion!”, International Family Law, 2004, p. 231-237.
 14. I.Sumner, “Transformers: Marriages in Disguise?”, International Family Law, 2003, p. 15-23.
 15. I.Sumner, “The Charter of Fundamental Rights of the European Union and Sexual Orientation”, International Family Law, 2002, p. 156-165.
 16. I.Sumner, “Comparative analysis and assessment of the gradual recognition of homosexuality with respect to The Netherlands and England”, Maastricht Journal, 2002, p. 29-56.

B. Nationale tijdschriften

 1. I. Curry-Sumner, “Internationaal familierecht anno 2014”, Tijdschrift voor Relatierecht en Praktijk, 2014, p. 26-31.
 2. I. Curry-Sumner, “Bevoegdheid in internationaal gezagskwesties en het belang van het kind”, Tijdschrift voor Relatierecht en Praktijk, 2014, (ter perse).
 3. I. Curry-Sumner, “Internationaal familierecht, anno 2013”, Tijdschrift voor Relatierecht en Praktijk, 2014, p. 26-31.
 4. I. Curry-Sumner, “Internationaal afstamming en draagmoederschap”, Kwartaal Bericht Estate Planning, 2013, (ter perse).
 5. I. Curry-Sumner, “Een nieuwe Europees kindje … De Europese Erfrecht Verordening”, Juridische Berichten voor het Notariaat, 2013, p. 3-7.
 6. I. Curry-Sumner, “Reactie op artikel Alimentatieverordening 4/2009, REP 2012/7”, Tijdschrift voor Relatierecht en Praktijk, 2013, p. 69-71.
 7. I. Curry-Sumner, “Internationaal familierecht, anno 2013”, Tijdschrift voor Relatierecht en Praktijk, 2013, p. 33-39.
 8. I. Curry-Sumner, “… Acht, Negen, Tien. Ik kom! Boek 10 BW is in werking getreden”, Tijdschrift voor Relatierecht en Praktijk, 2012, p. 81-84.
 9. I. Curry-Sumner, “Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996 treedt in werking!”, Juridische Berichten voor het Notariaat, 2011, p. 14-16.
 10. I. Curry-Sumner, “Administrative co-operation and free legal aid in international child maintenance recovery. What is the added value of the European Maintenance Regulation?”, Nederlands Internationaal Privaatrecht, 2010, pp. 611-621.
 11. I.Curry-Sumner and M.Vonk, “Nieuwe maatregelen ten aanzien van adopties uit de VS”, Nederlands Internationaal Privaatrecht, 2009, p. 270-277.
 12. I.Curry-Sumner and M.Vonk, “Ontwikkelingen op het gebied van internationale adoptie”, Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht, 2008, p. 264-272.
 13. K.Boele-Woelki, I.Curry-Sumner, M.Jansen and W.Schrama, M, “Het geregistreerd partnerschap de rechtsorde uit. Of juist niet?”, Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht, 2007, p. 60-65.
 14. I.Curry-Sumner and M.Vonk, “Adoptie door paren van hetzelfde geslacht. Wie probeert de wet te beschermen?”, Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht, 2006, p. 39-44.
 15. I.Sumner, “Will the sky fall in above England? The Proposed Registered Partnership Bill”, Tijdschrift voor Familie en Jeugdrecht, 2002, p. 24-28.

C. Boeken en bijdragen aan boeken

Boeken

 1. K.Boele-Woelki, I.Curry-Sumner, W.Schrama en M.Vonk, Draagmoederschap en illegale opneming van kinderen, Boom: Den Haag 2012.
 2. I.Curry-Sumner, F.Kristen, T. van der Linden-Smith, en J.Tigchelaar, Onderzoeksvaardigheden – Instructie voor juristen/Research Skills – Instruction for lawyers, Ars Aequi: Nijmegen 2010.
 3. K.Boele-Woelki, I.Curry-Sumner en W.Schrama, Juridische status polygame huwelijken in rechtsvergelijkend perspectief, Boom: Den Haag 2010.
 4. K.Boele-Woelki, I.Curry-Sumner, M.Jansen en W.Schrama, “Evaluatie Wet Openstelling Huwelijk en Geregistreerd Partnerschap”, Kluwer: Deventer 2007.
 5. I.Curry-Sumner, All’s well that ends registered? The substantive and private international law aspects of non-marital registered relationships in Europe, Intersentia: Antwerpen 2005 (PhD thesis)

Tekst- en Commentaar

 1. I. Curry-Sumner, Artt 10:27-34 Burgerlijk Wetboek, Kluwer Groene Serie (ter perse).
 2. I. Curry-Sumner, Artt. 9-48 Alimentatie Verordening, Haags Alimentatie Protocol en Artt. 3-7 en 16-20 Brussel II-bis Verordening, Larcier Wet en Duiding (ter perse).
 3. I. Curry-Sumner, “Alimentatie Verordening”, in: De Bruijn-Lückers, M.L.C.C., Frohn, E.N., Labohm, A.N., Vlaardingerbroek, P. en Zweekhorst J.F.M., Sdu Commentaar Relatierecht, Sdu 2014, pp. 1722-1774.
 4. P. Vlaardingerbroek en I.Curry-Sumner, “Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie”, in: Bruning, M.R., Liefaard, T. en Vlaardingerbroek, P., Sdu Commentaar Jeugdrecht 2013-2014, Sdu 2013, pp. 1891-1949.
 5. I.Curry-Sumner, “Internationale alimentatierecht”, in: Koens, M.J.C. en Vonken, A.P.M.J. (reds.), Tekst & Commentaar. Personen- en Familierecht, Kluwer 2010, pp. 2417-2541 (met commentaar van Haags Alimentatie Verdrag, Haags Alimentatie Protocol, Europese Alimentatie Verordening).
 6. G.E.Schimdt en I.Curry-Sumner, “Internationale alimentatierecht”, in: Koens, M.J.C. en Vonken, A.P.M.J. (reds.), Tekst & Commentaar. Personen- en Familierecht, Kluwer 2010, pp. 2417-2541.

Nationale rapporten

 1. I. Curry-Sumner, “The Netherlands”, in: Milieu, Knowledge-based analysis and policy advice in the in the antidiscrimination field and the EU 2020 Strategy, Brussels: Directorate General for Internal Policies 2014 (ter perse).
 2. I. Curry-Sumner, “The Netherlands”, in: Milieu, Life in cross-border situations in the EU. A comparative study on civil status, Brussels: Directorate General for Internal Policies, 2013 (ter perse).

Bijdragen aan boeken

 1. I. Curry-Sumner, “Het belang van het kind in de regels van internationale bevoegdheid inzake gezagskwesties”, in: J.H. de Graaf (ed), Rechten van het Kind en Waardigheid, Ars Aequi Libri: Nijmegen, 2013, p. 165-177.
 2. I. Curry-Sumner, “Lappendeken van instrumenten: een analyse van het arrest J.McB/L.E.”, in: JHG: EU-Handvest selecties, Sdu: Den Haag, 2013, p. 39-45.
 3. I. Curry-Sumner, “Same-sex relationships in European perspective”, in: J. Scherpe (ed.), European Research Handbook: Family Law, London: Elgar Publishing, 2013 (ter perse).
 4. I.Curry-Sumner, “The Netherlands”, in: K. Trimmings and P. Beaumont (eds.), International Surrogacy Agreements, Oxford: Hart, 2013, pp 273-293 (in samenwerking met M. Vonk).
 5. I.Curry-Sumner, “A patchwork of partnerships: comparative overview of registration schemes in Europe”, in: K. Boele-Woelki and A. Fuchs (ed), Legal Recognition of Same-Sex Couples in Europe, European Family Law Series No. 32, 2011, pp. (ter perse).
 6. I.Curry-Sumner, “National and international surrogacy: An Odyssey”, in: B. Atkin (ed.), International Survey of Family Law 2011, Bristol: Jordans Family Law, 2011, pp (ter perse) (in cooperation with M. Vonk).
 7. I.Curry-Sumner, “De erkenning van polygame huwelijken in Nederland”, in: UCERF, Actuele ontwikkelingen in het familirecht, Nijmegen: Ars Aequi, UCERF Reeks 4, p. 17-32.
 8. I.Curry-Sumner, “Polygamie in het Engelse Recht”, in: K.Boele-Woelki, I.Curry-Sumner and W.Schrama (eds.), De juridische status van polygamie huwelijken in rechtsvergelijkend perspectief, Den Haag: Boom 2010, 109-137.
 9. I. Curry-Sumner, “The Future of international child maintenance recovery in Europe”, in: I. Curry-Sumner and C. Skinner (eds.), Persistent Problems, Finding Solutions, WLP: Nijmegen, 2009, p. 151-168.
 10. C. van Baalen-van IJzendoorn and I. Curry-Sumner, “Determining child maintenance: A view from The Netherlands”, in: I. Curry-Sumner and C. Skinner (eds.), Persistent Problems, Finding Solutions, WLP: Nijmegen, 2009, p.53-67.
 11. C. Skinner and I. Curry-Sumner, “The UK Child Support Policies: Principles and Formulae”, in: I. Curry-Sumner and C. Skinner (eds.), Persistent Problems, Finding Solutions, WLP: Nijmegen, 2009, p. 31-51.
 12. I. Curry-Sumner, “International Recovery of child support. Are Central Authorities thwe way forward?”, in: B. Verschragen (ed.), Family Finances, 2009, p. 175-193.
 13. I.Curry-Sumner, “Titel 12: Adoptie” in: W.Schrama (ed), Familierecht Geschetst, Ars Aequi: Deventer, 2009, p. 141-151.
 14. I.Curry-Sumner, “Titel 5a: Geregistreerd partnerschap” in: W.Schrama (ed), Familierecht Geschetst, Ars Aequi: Deventer, 2009, p. 39-41.
 15. I.Curry-Sumner and M.Vonk, “It all depends on who you ask! The Kalsbeek Reports”, in: B.Atkin (ed.), International Survey of Family Law: 2009 Edition, Family Law: Bristol, 2009, 329-351.
 16. I.Curry-Sumner, “International recovery of child maintenance: Administrative cooperation in incoming child maintenance cases”, in: Actualiteiten in het Familierecht: Derde UCERF symposium, 2009, p. 43-68.
 17. K.Boele-Woelki, B.Braat, I.Curry-Sumner, C.Jeppesen de Boer, P.Lokin, M.Vonk, N.de Vries and W.Schrama, “Research questions in family law derived from a comparative synthesis of general trends and developments”, in: K.Boele-Woelki (ed.), Debates in Family Law around the Globe at the Dawn of the 21st Century, Intersentia: Antwerp, 2008, p.339-396.
 18. I.Curry-Sumner and S.Curry-Sumner, “Is the union civil? Same-sex marriages, civil unions, domestic partnerships and reciprocal benefits in the United States of America”, in: K.Boele-Woelki (ed.), Debates in Family Law around the Globe at the Dawn of the 21st Century, Intersentia: Antwerp, 2008, p.339-396.
 19. I.Curry-Sumner “Party autonomy and responsibility”, in: B. Atkin (ed.), International Survey of Family Law: 2008 Edition, Family Law: Bristol, 2008, p. 255-275.
 20. I.Curry-Sumner, “Private international law aspects of homosexual couples: The Netherlands Report”, in J.H.M.van Erp and L.P.W.van Vliet (eds.), Netherlands reports to the Seventeenth Internatinal Congress of Comparative Law, Intersentia: Antwerpen, 2006, p. 147-175.
 21. I.Curry-Sumner and C.Forder, “The Dutch Family Law Chronicles: Continued parenthood notwithstanding divorce”, in: A.Bainham (ed.), International Survey of Family Law: 2006 Edition, Family Law: Bristol, 2006, p. 261-304.
 22. I.Sumner, and C.Forder, “Proposed revision of matrimonial property law, a new inheritance law and the First translation of the Dutch Civil Code, Book One (Family Law) into English” in: A.Bainham (ed.), The International Survey of Family Law 2003, Jordans, London, 2004, p. 337-369.
 23. I.Sumner, “The Charter of Fundamental Rights of the European Union and Sexual Orientation”, in P.Lødrup and E.Modvar (eds.), Family life and human rights, Oslo: Gyldendal, 2004, p. 869-889.
 24. I.Sumner, “Happy Ever After? The problems of Terminating Registered Partnerships” in: M.Digoix and P.Fetsy (eds.) Same-sex couples, same-sex partnerships, and homosexual marriages. A focus on cross-national differentials, Paris: INED, 2004, Report No. 124.
 25. I.Sumner, “Registered partnerships and private international law: Great Britain and The Netherlands compared”, in: A.Bonomi and B.Cottier (eds.), Aspects de droit international privé des partenariats enregistrés en Europe, Zurich: Schultess, 2004, No. 49.
 26. I.Sumner and C.Forder, “Bumper Issue: All you ever wanted to know about Dutch family law (and were afraid to ask)” in: A.Bainham (ed.), The International Survey of Family Law 2003, Jordans, London, 2003, p. 263-321.
 27. I.Sumner, “The Legal Position of Same Couples in English Law” in: Boele-Woelki, K. and Fuchs, A. (eds.), Legal Recognition of Same Sex Couples, Intersentia, Antwerp, 2003, p. 99-121, EFL series: Vol. 1.
 28. I.Goldrein et al (eds.), Commercial Litigation: Pre-Emptive Remedies, Sweet and Maxwell, London, 2003, 4th Edition (contributing editor).

D. Annotaties

 1. EHRM 26 november 2013, nr. 27853/09 (X. v Letland)
 2. EHRM 7 maart 2013, nr. 10131/11 (Raw v. Frankrijk)
 3. Gerechthof Amsterdam nzp Arnhem 18 december 2012, ECLI:NL:GHARN:2012:BY7142, 2013, nr. 165
 4. Rechtbank Den Haag 31 mei 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:CA2349, 2013, nr. 162
 5. Rechtbank ‘s-Gravenhage 1 november 2012, ECLI:NL:RBSGR:2012:BY3832, 2013, nr. 161
 6. Rechtbank ‘s-Gravenhage 23 oktober 2012, ECLI:NL:RBSGR:2012:BY2371, 2013, nr. 149
 7. Gerechtshof Arnhem 20 december 2012, ECLI:NL:GHARN:2012:BZ0618, 2013, nr. 147
 8. Rechtbank Breda 30 november 2012, ECLI:NL:RBBRE:2012:BY7496, 2013, nr. 137
 9. Rechtbank Haarlem 11 december 2012, ECLI:NL:RBHAA:2012:BY6564, 2013, nr. 131
 10. Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 24 oktober 2012, ECLI:NL:GHSHE:2012:BY1361, 2013, nr. 126
 11. Gerechtshof Den Haag 15 mei 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:CA2202, 2013, nr. 117
 12. Gerechtshof ‘s-Gravenhage 19 december 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BY6878, 2013, nr. 116
 13. Rechtbank Den Haag 11 februari 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ3284, 2013, nr. 115
 14. Rechtbank Den Haag 7 juni 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:CA3170, 2013, nr. 102
 15. Rechtbank Den Haag 22 mei 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:CA2361, 2013, nr. 101
 16. Rechtbank ‘s-Gravenhage 9 november 2012, LJN: BY3830, 2013, nr. 76
 17. Rechtbank ‘s-Gravenhage 3 oktober 2012, LJN: BX9411, 2013, nr. 75
 18. Gerechtshof ‘s-Gravenhage 12 januari 2011, LJN: BP9606, 2013, nr. 72
 19. Rechtbank Almelo 26 september 2012, LJN: BX8810, 2013, nr. 25
 20. Rechtbank Groningen 31 juli 2012, LJN: BY2162, 2013, nr. 16
 21. Gerechtshof ‘s-Gravenhage 22 februari 2012, LJN: BV6474, 2013, nr. 14
 22. Gerechtshof Amsterdam 8 maart 2011, LJN: BU3801, 2013, nr. 13
 23. Hoge Raad 9 december 2011, LJN: BU2834, 2013, nr. 10
 24. Rechtbank Zutphen 25 juli 2012, LJN: BX4080, 2013, nr. 3
 25. Rechtbank ‘s-Gravenhage 20 april 2011, LJN: BQ3004, 2012, nr. 170
 26. Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 10 april 2012, LJN: BW1503, 2012, nr. 167
 27. Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 8 december 2009, LJN: BU3105, 2012, nr. 166
 28. Rechtbank Groningen 13 december 2011, LJN: BV0228, 2012, nr. 164
 29. Rechtbank ‘s-Gravenhage 18 januari 2012, LJN: BV2597, 2012, nr. 162
 30. Rechtbank Dordrecht 30 mei 2012, LJN: BW7709, 2012, nr. 161
 31. Rechtbank Breda 25 juni 2012, LJN: 6894, 2012, nr. 145
 32. Gerechtshof ‘s-Gravenhage 4 juli 2012, LJN: BX2075, 2012, nr. 144
 33. Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 15 november 2011, LJN: BU4882, 2012, nr. 134
 34. Gerechtshof ‘s-Gravenhage 11 januari 2012, LJN: BV3130, 2012, nr. 133
 35. Gerechtshof Arnhem 14 juni 2012, LJN: BX2137, 2012, nr. 132
 36. Gerechtshof Leeuwarden 19 april 2011, LJN: BQ4159, 2012, nr. 115
 37. Gerechtshof ‘s-Gravenhage 9 maart 2011, LJN: BQ2334, 2012, nr. 113
 38. Vrzg Rechtbank ’s-Gravenhage 16 maart 2012, LJN: BV9422, 2012, nr. 77
 39. Gerechtshof Leeuwarden 18 oktober 2011, LJN: BU2914, 2012, nr. 74
 40. Gerechtshof ‘s-Gravenhage 1 maart 2011, LJN: BR3349, 2012, nr. 72
 41. Rechtbank ‘s-Gravenhage 22 november 2011, LJN: BU5751, 2012, nr. 53
 42. Rechtbank ‘s-Gravenhage 24 oktober 2011, LJN: BU3627, 2012, nr. 13
 43. Vrzg Rechtbank ’s-Gravenhage 9 november 2010, LJN: BP3764, 2011, nr. 12
 44. Gerechtshof s’-Gravenhage 13 april 2011, LJN: LJN: BQ2950 en BQ2937, 2011, nr. 136
 45. Gerechtshof Leeuwarden, 24 juni 2010, LJN: BN2042, JPF, 2011, nr. 59
 46. Rechtbank ’s-Gravenhage, 14 september 2009, LJN: BK1197, JPF, 2011, nr. 36
 47. Rechtbank Leeuwarden, 1 december 2010, LJN: BO6148, JPF, 2011, nr. 35
 48. Gerechtshof ’s-Gravenhage, 1 december 2010, LJN: BO7387, JPF, 2011, nr. 33
 49. Rechtbank ’s-Hertogenbosch, 24 november 2009, BL0988, JPF 2010, nr. 92
 50. Rechtbank ’s-Gravenhage, 3 november 2009, BL0625, JPF 2010, nr. 91
 51. Rechtbank ’s-Gravenhage, 19 oktober 2009, BL0893, JPF 2010, nr. 90
 52. Vrzg Rechtbank ’s-Gravenhage, 8 mei 2009, BL4972, JPF 2010, nr. 89
 53. Vrzg Rechtbank Breda, 19 november 2009, BK8853, JPF 2010, nr. 88
 54. Gerechtshof ’s-Gravenhage, 27 mei 2010, BM5037, JPF 2010, nr. 87
 55. Rechtbank Maastricht, 15 december 2009, BK8066, JPF 2010, nr. 83
 56. Rechtbank Haarlem, 13 april 2010, LJN: BM5937, JPF 2010, nr. 82
 57. Rechtbank ’s-Gravenhage, 3 november 2008, LJN: BG8815, JPF 2010, nr. 63
 58. Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 27 november 2008, LJN: BG6114, JPF 2010, nr. 62
 59. Rechtbank ’s-Gravenhage,17 december 2009, LJN: BL0773, JPF 2010, nr. 53
 60. Gerechtshof ’s-Gravenhage, 27 mei 2009, LJN: BJ1434, JPF 2010, nr. 41
 61. Rechtbank Maastricht, 11 juni 2009, LJN: BI7943, JPF 2009, nr. ??
 62. Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 20 mei 2009, LJN: BI6353, JPF 2009, nr. ??
 63. Gerechtshof ‘s-Gravenhage, 7 januari 2009, LJN: BI0366, JPF 2009, nr. ??
 64. Rechtbank ‘s-Gravenhage, 19 november 2008, LJN: BH3526, JPF 2009, nr. ??
 65. Rechtbank ‘s-Gravenhage, 19 november 2008, LJN: BH6539, JPF 2009, nr. ??
 66. Gerechtshof ‘s-Gravenhage, 10 oktober 2008, FA RK 08-4995, JPF 2009, nr. ??
 67. Gerechtshof ‘s-Gravenhage, 7 oktober 2008, LJN: BH3764, JPF 2009, nr. ??
 68. Rechtbank Roermond, 4 maart 2009, LJN: BH6462, JPF 2009, nr. 101
 69. Rechtbank Haarlem, 16 december 2008, LJN: BG8143, JPF 2009, nr. 100
 70. Gerechtshof Arnhem, 18 november 2008, LJN: BG5709, JPF 2009, nr. 100
 71. Rechtbank Utrecht, 21 januari 2009, LJN: BH3029, JPF 2009, nr. 85

E. Andere

Vertalingen

 1. H.Warendorf, R.Thomas en I.Curry-Sumner, Civil Code of the Netherlands, 2e druk, 2013, Deventer: Kluwer.
 2. H.Warendorf, R.Thomas en I.Curry-Sumner, Book 10: Private International Law, 2011, Sdu: The Hague.
 3. H.Warendorf, R.Thomas en I.Curry-Sumner, Civil Code of Suriname, 2011, Deventer: Kluwer (ter perse).
 4. H.Warendorf, R.Thomas en I.Curry-Sumner, Civil Code of the Netherlands, 2009, Deventer: Kluwer.
 5. I.Sumner en H.Warendorf, Family law and the law of persons. Book 1 of the Netherlands Antilles Civil Code, 2005, Antwerpen: Intersentia.
 6. I.Sumner en H.Warendorf, Inheritance law legislation of The Netherlands, 2005, Antwerpen: Intersentia.
 7. I.Sumner en H.Warendorf, Family law legislation of The Netherlands, 2003, Antwerpen: Intersentia.

Redactiewerk

 1. K.Boele-Woelki, B.Braat en I.Curry-Sumner (reds.), European Family Law in Action. Volume IV: Property Relationships Between Spouses, Antwerpen: Intersentia, 2009, EFL Serie: Deel 25.
 2. K.Boele-Woelki, B.Braat en I.Curry-Sumner (reds.), European Family Law in Action. Volume III: Parental Responsibilities, Antwerpen: Intersentia, 2005, EFL Serie: Deel 9.
 3. K.Boele-Woelki, B.Braat en I.Sumner (reds.), European Family Law in Action. Volume II: Maintenance Between Former Spouses, Antwerpen: Intersentia, 2003, EFL Serie: Deel 3.
 4. K.Boele-Woelki, B.Braat en I.Sumner (reds.), European Family Law in Action. Volume I: Grounds for Divorce, Antwerpen: Intersentia, 2003, EFL Serie: Deel 2.

Editorials

 1. I. Curry-Sumner, “Editorial. Party autonomy and international family law”, Tijdschrift voor Nederlands Internationaal Privaatrecht, 2012, pp. 545-546 (in samenwerking met L. Frohn).
 2. I.Curry-Sumner, “Editorial”, Volume 3, NIPR 2011, pp. (ter perse).