Juridische seminars

Voorts Juridische Diensten biedt twee soorten seminars aan: seminars van één dagdeel en cursussen die worden verspreid over verschillende dagdelen. Klik op de onderstaande links om meer informatie te vinden over deze seminars en cursussen.

Seminar: Legal English

Dit seminar staat in het teken van het gebruik van juridisch Engels. Het seminar duurt drie uur (twee keer 1,5 uur met een half uur pauze). Tijdens de eerste helft wordt vooral aandacht besteed aan een aantal valkuilen en de basisregels voor het schrijven van een juridisch stuk in het Engels. Tijdens de tweede sessie verschuift de aandacht naar vaak voorkomende fouten in het Engels. Dit wordt uitgelegd aan de hand van het eigen werk van de studenten. Vóór het seminar krijgen studenten de mogelijkheid om een eigen stuk op te sturen. Dit stuk zal integraal gecorrigeerd worden tegen een gereduceerde redactietarief (de eerste 750 woorden zijn sowieso gratis!). Een student kan natuurlijk ook een werkstuk voor een lopend vak opsturen! Dit werkstuk wordt binnen 48 uur nagekeken en teruggestuurd.

Klik hier voor de volledige beschrijving van dit seminar en klik hier om uw kaartje te bestellen!

Seminar: Onderzoeksvaardigheden voor Juristen

Veel studenten ondervinden problemen tijdens het schrijven van een Bachelor afstudeerwerk of Masters scriptie.  Tijdens dit seminar wordt vooral aandacht besteed aan het opzetten van een onderzoeksplan: het kiezen van een onderwerp, het structureren van een verslag, het formuleren van een onderzoeksvraag en bijbehorende deelvragen en het zoeken naar bronnen. Hierbij zal intensief gebruik worden gemaakt van het boek Onderzoeksvaardigheden: Instructie voor Juristen. Dit boek kan voor aanvang van de cursus ook via ons worden aangeschaft.

Klik hier voor de volledige beschrijving van dit seminar en klik hier om uw kaartje te bestellen!

Cursus: Mondeling presenteren in het Engels

Aandacht wordt besteed aan het presenteren in het Engels. In een kleinschalige setting wordt gewerkt aan het presenteren in het Engels. Tijdens de sessies zal aandacht worden besteed aan algemene vaardigheden bij het presenteren (bijvoorbeeld gebaren, houding, stemgebruik etc.), alsmede informeel vs. formeel taalgebruik, zinsstructuur en uitspraak. Tijdens de cursus wordt een student één keer gevraagd om een presentatie van 10 minuten te geven over een onderwerp naar keuze (dit kan natuurlijk ook een presentatie zijn, die in het kader van een vak moet worden gegeven!). De presentatie zal worden opgenomen en besproken in groepsverband. Iedere student krijgt een persoonlijk evaluatieformulier waarop staat vermeld welke aspecten van het presenteren verbeterd kunnen worden en hoe deze verbetering het beste kan worden bewerkstelligd.

Klik hier voor de volledige beschrijving van deze cursus en klik hier om uw kaartje te bestellen!

Cursus: Introduction to Common Law Systems

Het belang van common law dient niet te worden onderschat. Veel jurisdicties, zoals de Verenigde Staten, India, Canada, Ierland, Nieuw Zeeland, Australië, Zimbabwe, Zuid Afrika en natuurlijk het Verenigd Koninkrijk, zijn op dit systeem gebaseerd. Tijdens deze cursus zullen studenten een goede basiskennis opdoen van verschillende aspecten van dit systeem. Aan het einde van de cursus zullen studenten beschikken over de kennis en vaardigheden die nodig zijn om dit systeem goed te kunnen begrijpen. Hierbij zal aandacht worden besteed aan de volgende aspecten:

‘Toen mijn Master scriptie in juni 2012 onvoldoende was bevonden en ik mij enigszins knock-out in het scriptiedrijfzand bevond heeft de creatieve, optimistische, realistische en gestructureerde begeleiding van Ian Sumner van Voorts Juridische Diensten mij binnen een drietal sessies weer volledig op stoom gekregen met een 7,5 als eindcijfer voor mijn scriptie over payrolling. Gun jezelf een mooie scriptie en overweeg een scriptie-coach.

Ik kan je Ian van harte aanbevelen.’

—Wim-Arie van Zelderen, Eigenaar Juridisch Adviesbureau F-act

  • het belang van jurisprudentie en het begrip van precedentwerking,
  • het lezen van jurisprudentie uit het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten,
  • een korte introductie in de trias politica van het VK en de VS en
  • een inleiding in vier verschillende materieelrechtelijke onderwerpen, o.a. het goederenrecht en het strafrecht.

Klik hier voor de volledige beschrijving van deze cursus en klik hier om uw kaartje te bestellen!