Juridisch Advies

Juridisch Advies: Nederlands en Internationaal Familierecht

Familierecht is sterk in ontwikkeling. Het reageren op maatschappelijke ontwikkelingen en het reguleren van familierelaties is een zware taak voor zowel de wetgever als de rechterlijke macht. De ingewikkeldheid van dit gebied vraagt om een genuanceerd juridisch antwoord; een antwoord dat vaak, noodzakelijk, net zo ingewikkeld is. Soms is het advies van een epxert noodzakelijk om tot een oplossing te komen, of om een reeds gevonden oplossing te ondersteunen.

De experts van Voorts Juridische Diensten zijn zeer gespcialiseerd in hun werk. Iedere adviseur heeft meer dan vijf jaar werkervaring en heeft een doctoraalscriptie afgerond of is daar mee bezig (of bezit een vergelijkbaar opleidingsniveau). We kunnen daarom scherp advies en professioneel onderlegde meningen geven over het hele spectrum van familierecht.